lördag 7 februari 2009

Information från Knutby - konferensen

-

Lite olika intryck från de som varit på konferensen i Uppsala.

När intervjuer med Helge Fossmo i fängelset visades tittade publiken intresserad upp mot filmduken.

Men ett stort antal åhörare hade plötslig somnat. De satt med nedböjt huvudet och blundade. Flera höll för ansiktet.

De sov inte! Det blundande var sektmedlemmar som slöt sig för att inte drabbas av djävulen i Helges gestalt!

Längst upp på läktaren satt knutbypastorer, samtliga fem men inte drottning Tirsa.

De tittade med öppna ögon på sin förre kollega Helge. Under sig hade herdarna koll på fårens lydigt böjda nackar.

Efter konferensen höll sekten ett stormöte i Knutby.


Eva Lundgren fick in ett par extra bra fullträffar:

"Åsa Waldau säger nyligen i finsk TV att Helge Fossmo är psykopat och seriemördare. Man undrar vad hon vet som hon undanhållit polisen."

Efter att Peter Gembäck gapat "Skäms! Skäms! skäms!" i sitt föredrag och Daniel Bromander gastat "Fy, fy!" i sitt inlägg svarade Eva lugnt:

"Det sätt ni skäller på ... Jag är professor här, jag klarar det. Men man undrar, man hoppas verkligen att ni inte har för vana att tilltala barn och medlemmar så i er församling!"

Kim Wincent pep från läktaren att han för sin del tror att Helge författat Tirsaprofetian. Något som Eva Lundgren lugnt avfärdade med fakta.

( Experter har klarlagt att worddokumentet den s.k. Tirsaprofetian kommer från Åsa Waldaus dator, vår kommentar)


Rigmor Robért påminde om att Kim hade lärt sina medlemmar att de ska stå över oss andra, att de ska se på oss "som råttor".

Rigmor säger att alla kan säga dumma saker men att den inställningen hos en pastor inte är bra. Medlemmarnas ego pumpas upp för stunden. Men sådant högmod håller inte ute i verkligheten, vilket bidrar till att medlemmarna är socialt osäkra.


Med dessa små figurer umgås Knutbysekten,

Josef Östby om man googlar på honom så lär man hitta mycket bland annat detta:

http://www.expressen.se/1.83636

http://susning.nu/Josef_%D6stby

Google - sök på Bo Anders Stenstrand som fick sparken från Trollhättan så hittar ni mycket intressant.

Signaturen "quark" har tidigare gjort en sammanfattning på Flashback Forum av Bo Anders Stenstradns mycket märkliga affärer.


Efter skandalen i Trollhättan har Stenstrand slagit sig ned Ludvika. Han förestår där en lågbudgetgrupp av nysvenskar som etablerat sig bredvid den ordinarie pingstförsamlingen. Många medlemmar uppges inte förstå pastorns svenska.

Quark plockade fram artiklar om Stenstrands fiasko som ingen i pingströrelsen glömmer.Under konferensen sitter kufarna Östby och Stenstrand, puffande på varandra: "Säg något nu, du!" "Begär ordet nu!"
De ställde sig upp, orerade om sin egen förträfflighet och bölade mot Sten-Gunnar Hedin som varit så sträng mot dem och Knutbyledarna.
Patetiska gubbar som drog ned applådåskor - men bara från sektmedlemmar.

Det här är Åsa Waldau, Peter Gembäck, Kim Wincents bästa vänner, ingen respektabel församling vi ha något varken utbyte eller sammarbete med sekten i Knutby.

Peter Gembäck skämde ut sig totalt, hade inte förstått vad det hela gick ut på, han skulle berätta och svara på frågor hur det är i " församlingen" nu- i stället tar den arme mannen fram ett papper som Åsa Waldau och de övriga i ledningen plitat ihop så gott de nu kunnat.
Här läser, skäller jycken Peter Gembäck om vartannat efter bästa förmåga till åhörarnas och den akademiska världens förtjusning.


Det är inte osunt att försöka rädda människor undan ondskan,
det är just det som alla borde leva för!
Att ta de förledda ur sektledarnas grepp!
Kommer med mer uppdateringar från konferensen.

Har sökt lite på Google och det är många bloggar som just nu skriver om sekten i Knutby och dess underliga sekledare med Åsa M Waldau i spetsen. Står även mycket i pressen.

Det är många som precis som Eva Lundgren och polis m.m. säger att sanningen har långt ifrån kommit fram när det gäller morden.

Inga kommentarer: